ศรีกรุง “มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างประสบการณ์ที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล”

175 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณบี พงษ์ธวัทน์  ก้าวสัมพันธ์

กว่า 35 ปี แล้ว ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ ดำเนินธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัยต่างๆ อาทิ ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ประกันเบ็ดเตล็ด ประกันทางทะเล และประกันขนส่ง ศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และตัวแทนสมาชิก โดยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีของบริษัท และดิจิทัลแพลตฟอร์มในการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จนปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้ก้าวสู่บริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลชั้นนำอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของคุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

ภาพรวมและการเติบโตของศรีกรุงโบรคเกอร์
ศรีกรุงโบรคเกอร์ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี จากใบอนุญาตประกอบธุรกิจในปี 2534 ปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดเบี้ยประกันอยู่ที่ 4,200 ล้านบาท ในปี 2565 ในไตรมาสสุดท้าย บริษัทมียอดรวมเบี้ยประกันประมาณ 3,400 ล้านบาท โดยมีการเติบโตประมาน 5% ปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ขยายกิจการ โดยมีสาขาให้บริการทั้งหมด 48 สาขา ทั้งบริษัทตรวจสภาพรถ บริษัทนายหน้าประกันชีวิต บริษัทนายหน้าประกันออนไลน์ และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ขยายธุรกิจโดยเปิดบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 9 บริษัท เพื่อขยายการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตแบบครบวงจร

ความท้าทายในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของบริษัทมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ลูกค้าเกิดความกังวลและสนใจทำประกันภัยเป็นจำนวนมาก ดิจิทัลแพลตฟอร์มจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันใจ

“นายหน้าประกันภัยในปัจจุบันต้องทำอะไรรวดเร็ว ทันใจ การทำใบเสนอราคา การเปรียบเทียบเบี้ย การส่งงานบริษัทประกัน การให้ความคุ้มครองของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับช่วงวินาที การใช้แพลตฟอร์มในการดำเนินงานทำให้เราสามารถออกกรมธรรม์ได้รวดเร็ว ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทฯ ได้โดยตรง ศรีกรุงโบรคเกอร์ให้ความสำคัญกับการให้บริการ และการให้คำปรึกษา ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวเพื่อที่จะให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เราวางแผนทำอย่างไรที่จะสามารถให้บริการลูกค้า ได้รวดเร็ว สะดวก และถูกต้องมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นหลักที่เรานำมาพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วมากที่สุดครับ” 

ตอบโจทย์ธุรกิจด้วย “Cloud Solution”
Cloud ตัวช่วยสำคัญที่ตอบโจทย์ธุรกิจ เป็นระบบที่ช่วยให้การใช้งานด้านต่างๆ เช่น ระบบการเก็บข้อมูล การติดตั้งฐานข้อมูลหรือระบบภายในให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถปรับเพิ่ม-ลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้ตามการใช้งานจริง ยืดหยุ่นได้ทุกเวลา ช่วยลดต้นทุนธุรกิจและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

ระบบ Cloud Service ช่วยให้การดำเนินธุรกิจราบรื่น คล่องตัวมากขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาและทำงานพร้อมกันได้อย่างราบรื่น เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงที่มีความเสถียร ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ บริการ Cloud มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยส่งเสริม Cyber Security มีระบบ Backup กู้ฐานข้อมูล และช่วยดูแลเมื่อเกิดปัญหา สร้างช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของธุรกิจ

“การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารธุรกิจ ถือว่าเป็นแกนสำคัญของทุกธุรกิจ ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานในหลายส่วน เช่นการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมมาเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Server ไว้ในระบบ  Cloud เรานำกรมธรรม์ทั้งหมดเก็บไว้ในระบบดิจิทัล การจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud ช่วยเสริมเกราะป้องกันทางด้านความปลอดภัยให้กับธุรกิจ และทำให้การทำงานสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเราได้เชื่อมต่อสาขาย่อยด้วยระบบโครงข่าย ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลกันแบบ Real time สามารถตรวจสอบข้อมูลยอดขายของแต่ละสาขา รวมถึงทราบผลรายงานต่างๆ เป็นรายนาที รายชั่วโมง การควบคุมกิจการ การจัดการด้านเงิน มีความสะดวก สามารถทำได้แบบไร้รอยต่อ” คุณพงษ์ธวัทน์ กล่าว

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล
ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคปรับตัวไปสู่ดิจิทัลมากขึ้นภายในเวลาชั่วพริบตา ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคมีความกังวัล และระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น และหันมาทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านออนไลน์มากขึ้น 

“โลกยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย social media ส่งผลให้ลูกค้าเกิด Demand การสั่งซื้อประกันขึ้นแบบ Realtime ซึ่งช่วงเวลาที่ลูกค้าตัดสินใจทำประกันส่วนมากจะปรับไปตามตามเทศกาลหรือตามสภาวะ เช่น การเดินทางต่างประเทศ ช่วงฤดูฝนตก วิกฤตน้ำท่วม หรือไฟไหม้ บริษัทศรีกรุงฯ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการซื้อประกันให้ตรงกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม” คุณพงษ์ธวัทน์ กล่าว

IT เป็น Best Practical ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
ศรีกรุงโบรคเกอร์มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี สร้างประสบการณ์การใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และระบบการทำงานที่ราบรื่นแก่ตัวแทนสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์จึงได้ลงทุนด้านระบบไอทีในส่วนของนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิตมากที่สุด ติด Top 1 ใน 3 ของธุรกิจประกันภัย “เพราะความกังวลของลูกค้า คือ Key หลักในการเกิด Demand ของการซื้อประกันภัย บริษัทศรีกรุงฯ จึงมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าใช้งานระบบที่ง่ายที่สุด ลดขั้นตอนการสั่งซื้อประกันออนไลน์ สะดวก ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีในการซื้อประกัน ลูกค้าสามารถทำรายการเองได้ 100% และได้รับกรมธรรม์ออนไลน์อย่างรวดเร็ว ระบบ IT จึงเป็น Best Practical ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคดิจิทัล” 

ความรู้สึกที่ได้ใช้บริการบริษัท UIH, Cloud HM และ Cyber Elite
ธุรกิจประกันภัย เป็นการให้บริการความคุ้มครอง ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ที่มีสินค้าให้ลูกค้าจับต้องได้ กล่าวได้ว่า ธุรกิจประกันภัย ต้องอาศัยความเชื่อใจ ความมั่นคงของบริษัท การให้บริการที่รวดเร็ว การเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัย เพิ่มช่องทางการติดต่อหรือให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจ และมั่นใจที่จะใช้บริการ

“ศรีกรุงโบรคเกอร์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เราพัฒนาธุรกิจท่ามกลางความท้าทาย และโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ใช้ข้อมูลในการทำงาน เราได้ปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 บริษัท คือ UIH, Cloud HM และ Cyber Elite เพื่อที่จะตอบสนองลูกค้ายุคใหม่ บริษัทฯ ได้ใช้บริการจาก UIH โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ทำให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากแต่ละสาขาได้อย่างง่ายดาย บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรธุรกิจช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สร้างความรวดเร็วในการเชื่อมต่อและช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ  Cloud HM จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เราให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูล และได้นำข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บในระบบ Cloud รวมถึงพัฒนา Software และพัฒนา Application Platform นอกจากนี้เรายังใช้บริการของ Cyber Elite บริการระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยส่งเสริม Cyber Security ทำให้ข้อมูลที่เราจัดเก็บมีความปลอดภัยสูงไม่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลจาก Hacker หรือ Malware หมดกังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า”

“ขอบคุณบริษัท UIH, Cloud HM และ Cyber Elite ที่เข้ามาช่วยศรีกรุงโบรคเกอร์ ในช่วงเวลาที่เราต้องการ การใช้บริการทั้ง 3 บริษัทช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เราสามารถเลือกปรับได้ตรงตามความต้องการ และยังช่วยให้การทำงานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจในยุคดิจิทัลเติบโตต่อได้อย่างมั่นคง” คุณพงษ์ธวัทน์ แชร์มุมมอง

เคล็ดลับความสำเร็จสู่ความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
"ศรีกรุงโบรคเกอร์" ปรับตัวตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกยุคใหม่คือ เราพร้อมที่จะปรับตัวหรือไม่ ถ้าเราพร้อมจะปรับตัวในทุกๆ วัน ถ้าเราทำให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็จะสำเร็จเอง เราพยายามเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะเทคโนโลยีจะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว ทำให้เราสามารถให้บริการและตอบสนองตัวแทนนายหน้า ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ไวและมีประสิทธิภาพครับ” คุณพงษ์ธวัทน์ กล่าวทิ้งท้าย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้