กรมขนส่งฯ คุมเข้มรถสาธารณะรับหยุดยาว 21-24 ต.ค.นี้...

307 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมขนส่งฯ คุมเข้มรถสาธารณะรับหยุดยาว 21-24 ต.ค.นี้...

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง วันที่ 21-24 ต.ค.64 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายให้ประชาชน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ดังนี้

1.ด้านการอำนวยความสะดวกให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประมาณการจำนวนผู้โดยสาร เตรียมจัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ส่วนผู้ประกอบการขนส่งยังคงดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่น คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทั้งภายในสถานีขนส่งและบนรถโดยสาร ในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถ

ทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ จัดให้มี QR Code ไทยชนะ เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนทุกครั้งที่ใช้บริการ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบทั้งการเดินรถและการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งให้เหมาะสมคล่องตัว อาทิ รักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอด 24 ชม. ตลอดจนช่วยเหลือให้คำแนะนำผู้โดยสารเดินทางให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

2.ด้านความปลอดภัย ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ มาตรการผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการตรวจความพร้อมรถรวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบ และพนักงานขับรถตาม Checklist โดยพนักงานขับรถต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์ (0) รวมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด มาตรการถนนปลอดภัย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทุกประเภท ทั้งสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก

รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า ช่วงวันหยุดดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกที่มีการติดตั้งระบบ GPS อย่างต่อเนื่อง ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT-GPS แจ้งเตือนพนักงานขับรถเมื่อพบว่าใช้ความเร็วเกินกำหนด สำหรับมาตรการยานพาหนะปลอดภัย ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ และจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรอง โดยตรวจความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตาม Checklist กำหนด

หากตรวจพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถแล้วมีข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ให้ดำเนินการจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความถี่ในการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลักที่เข้า-ออก กรุงเทพฯ จัดผู้ตรวจการตั้งจุดตรวจพร้อมให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทาง จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ชม. รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม.

สำหรับมาตรการด้านความมั่นคง ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจ ทหาร อปท. บขส. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารผู้โดยสารทุกแห่ง รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ

และมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัย ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และเทศกาล และมีหนังสือกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลพนักงานขับรถให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกาย พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย กำชับพนักงานขับรถโดยสารให้ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ไม่ขับรถเกินชั่วโมง ทำงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือการใช้ความเร็วเกินกำหนด 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้