โดนใบสั่งกล้องตรวจจับความเร็ว จ่ายค่าปรับที่ไหน

342 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โดนใบสั่งกล้องตรวจจับความเร็ว จ่ายค่าปรับที่ไหน

ในการใช้รถใช้ถนนนั้นสิ่งสำคัญก็คือการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งตนเองรวมถึงผู้ร่วมทาง ขณะที่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอย่างกล้องจราจรมาใช้เพื่อช่วยในการลงโทษผู้กระทำผิด โดยมีทั้ง กล้องตรวจจับความเร็ว กล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ กล้องตรวจจับการฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทาง เริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผู้ที่ทำผิดกฎจราจรก็จะมีใบสั่งส่งตรงทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ซึ่งเชื่อว่าผู้ขับขี่รถหลาย ๆ คนอาจจะเคยได้รับใบสั่งจากกล้องจราจรมาแล้ว

กล้องตรวจจับความเร็ว คืออะไร

เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ดักจับสัญญาณจากกล้องจับความเร็วที่อยู่ตามท้องถนน ใรมีทั้งแบบยึดติดถาวรและแบบเคลื่อนที่ โดยรองรับกล้องที่ใช้สัญญาณแบบ เรดาร์ อินฟราเรด และ เลเซอร์ วามารถรับได้ทุกคลื่อนความถี่ที่นิยมใช้ในไทย มีทั้ง K-BRAND, X-BANG, KU-BANG. TRIPOD, POLICE KA-BAND, LASER BEAM และ VG-2 สามารถตรวจจับสัญญาณได้รอบคัน 360 องศา

การใช้กล้องจับความเร็วแบบอัตโนมัติ ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายในรูปแบบหนึ่งที่ได้ผลดีช่วยในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความเร็วได้ดี โดยพบว่าการใช้กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้สูงสุดถึง 33% และช่วยทำให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ด้วยความเร็วลดลงได้ถึง 31%

ใบสั่งกล้องจราจร ไม่จ่ายได้หรือไม่

         ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 มาตรา 141 ระบุว่า เมื่อผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 แล้ว ให้ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่ง

กรณีที่ได้รับใบสั่งแล้วไม่ได้ดำเนินการจ่ายค่าปรับตามจำนวนและกำหนดเวลาให้เรียบร้อย ก็จะมีความผิดต้องโดนลงโทษปรับอีก 500 บาท และโดนหักคะแนนความประพฤติ ซึ่งหากเป็นการกระทำผิดซ้ำ ๆ ก็อาจจะโดนหักคะแนนจนถึงขั้นถูกพักใช้ใบขับขี่

ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งจะมีผลอะไรบ้าง

  1. งดเว้นต่อทะเบียนรถเป็นการชั่วคราว หากเราเพิกเฉยต่อใบสั่งไม่จ่ายค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดจะทำให้ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ เพราะ ตั้งแต่เดือนเมษายน2562 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จับมือกับกรมการขนส่งทางบกสำหรับทำการเชื่อมข้อมูลใบสั่ง ทำให้รู้ได้ทันทีว่าใครมี ใบสั่ง ติดตัวหรือไม่ หากมีจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้
  2. มีความผิดข้อหาไม่ต่อภาษีภาษียานพาหนะ หากเรานำรถไปวิ่งโดยขาดต่อทะเบียนภาษีรถยนต์  หากตำรวจเรียกจะโดนยึดใบขับขี่และปรับตั้งแต่ 500 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท และหากขาดการชำระค่าภาษีติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี รถยนต์นั้นจะถูกระงับในส่วนของการใช้ทะเบียนทันที
  3. โดนค่าปรับล่าช้า กรณีได้รับใบสั่งตรงจากตำรวจ จะโดนยึดใบขับขี่และต้องชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากจะโดนปรับ 1,000 บาท หากใครที่นิ่งนอนใจได้ใบสั่งหลายใบรับรองมีร้องไห้
  4. โดนหักคะแนนความประพฤติ1 คะแนน จนถึง 2 คะแนน ในกรณีขับรถระหว่างโดนพักใช้ใบขับขี่ และเมื่อถูกตัดจนหมด 12 คะแนน  จะถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน จนทำให้ต้องเสียเวลา ต้องเข้าการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก  หากไม่ไปอบรม หากทำผิดจนโดนพักใช้ถึง 3 ครั้งภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้นาน 1 ปี และหากปีต่อมาทำผิดซ้ำอีกจะโดนเพิกถอนใบขับขี่รอยาวๆ 5 ปี ถึงจะทำใหม่ได้นั้นเอง
ใบสั่งกล้องจราจร ถ้าไม่จ่าย ต่อภาษีได้หรือไม่

ประเด็นที่เคยมีการพูดถึงกันมาหลาย ๆ ครั้งก็คือ หากไม่จ่ายค่าปรับจากใบสั่งกล้องจราจร หรือใบสั่งทางไปรษณีย์ จะ ต่อภาษีรถยนต์ หรือ ต่อทะเบียนรถ ได้หรือไม่ ซึ่งข้อชี้แจงล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก ก็คือ ผู้ที่ยังไม่ได้จ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยก็ยังสามารถดำเนินการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีได้ตามปกติ

          อย่างไรก็ตาม กรณีนี้จะมีการแจ้งว่ามีใบสั่งค้างชำระ และกรมการขนส่งทางบกก็จะออกหลักฐานชั่วคราวมีอายุ 30 วัน ส่วนเครื่องหมายการเสียภาษีหรือป้ายวงกลมตัวจริงนั้น จะได้รับก็ต่อเมื่อดำเนินการจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากขับรถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษี หรือขับรถโดยไม่แสดงป้ายวงกลมให้ถูกต้อง ก็จะมีโทษปรับ 2,000 บาท

ใบสั่งกล้องจราจร จ่ายค่าปรับที่ไหน

  1. จ่ายค่าปรับ ณ สถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่ง หรือสถานีตำรวจทุกแห่งท้องที่ไหนก็ได้
  2. จ่ายค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคาร ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยสำเนาใบสั่ง ไปยังสถานที่และตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่ง
  3. จ่ายค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น ผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการชำระเงิน เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM), internet banking หรือหน่วยรับบริการชำระเงินที่มีเครื่องหมาย PTM

การตรวจสอบข้อมูลใบสั่งออนไลน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำช่องทางสำหรับให้ประชาชนผู้ใช้รถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งจราจรออนไลน์ เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการดำเนินการเสียค่าปรับจราจร โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ https://ptm.police.go.th/eTicket

สำหรับใครที่สนใจจะสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์  สามารถสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ที่เว็บไซต์  www.srikrungmentor.com  หรือแอดไลน์มาที่  @srikrungmentor  เพียงกดเพิ่มเพื่อนที่  https://lin.ee/5hl2T56  หรือติดต่อสมัครสมาชิกศรีกรุงสาขาปทุมธานี ดีดีศูนย์รวมประกันภัย  รังสิตคลองสาม 
โทร080-2951830 / 080-2956052 /061-8235619

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้