ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร   

268 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสินไหมทดแทนคืออะไร   

    ในทางประกันชีวิตหรือประกันภัยนั้น สินไหมทดแทน จะต้องเป็นความเสียหายที่สามารถคำนวณเป็น ตัวเงินได้ (Calculable) และเป็นการตกลงในการชดใช้เงินเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือสิ่งของทดแทนที่เท่าเทียมกัน และจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss) เท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน อาจจะเป็นได้ทั้งผู้เอาประกัน หรือจะเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์ ใครคนใดคนหนึ่ง ตามที่ตกลงกันเอาไว้ ภายในกรมธรรม์ก็ได้ครับ

อย่างไรก็ตามค่าสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดตามตามหลักโดยทั่วไปนั้น มีข้อแตกต่างไปกว่าค่าสินไหมทดแทนในการประกันวินาศภัยในบางประเด็น เช่น หลักทั่วไปสินไหมทดแทนที่ต้องจ่ายเป็นค่าเสียหายทางละเมิด ที่ต้องจ่ายตามมูลความผิดฐานละเมิด อาจเป็นค่าเสียหายที่คำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ค่าเสียหายแก่ทรัพย์ หรือไม่สามารถอาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ค่าทำขวัญ รวมไปถึงค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ

ส่วนค่าสินไหมทดแทนการประกันวินาศภัย ต้องเป็นความเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้  และมีข้อตกลงในการชดใช้เงินเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือสิ่งของทดแทนที่เท่าเทียมกัน และจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss) 

โดยวิธีใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยมี 4 วิธี ซึ่งผู้รับประกันภัยอาจเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

 1. ทำใช้ หมายถึง จัดการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม
 2. จัดหาสิ่งทดแทน หมายถึง การจัดหาทรัพย์สินอันใหม่มาแทนทรัพย์สินเดิมที่เสียหาย 
 3. จ่ายค่าสินไหมทดแทน หมายถึง การชดใช้เป็นตัวเงินตามความเสียหายจริง ทั้งโดยตรงและผลต่อเนื่อง
 4. การกลับคืนสภาพเดิม หมายถึง กระทำการกลับคืนสภาพเดิมเหมือนก่อนเกิดวินาศภัย 
สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องใช้ให้ ประมวลกฏหมายแพ่ง ม.877 บัญญัติว่า “ ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
   (1) เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริง
   (2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดวินาศภัย
   (3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นไม่ให้วินาศ
อันจำนวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และเวลาซึ่งเกิดวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่งจำนวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงินซึ่งเอาประกันไว้”

ขั้นตอนการเรียกค่าสินไหมทดแทน 

ผู้ที่เรียกร้องสินไหม จะต้องส่งแจ้งการเรียกร้องสินไหมโดยการกรอกคำร้องในแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมแต่ละประเภท ได้แก่

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุ
 2. แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 3. แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 4. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน (มักใช้ฟอร์มเดียวกับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน)
 5. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณะกรรม
 6. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทุพลภาพ
 7. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง มะเร็งหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ต้องส่งแบบฟอร์มเรียกร้องดังกล่าวมาพร้อมเอกสารอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทน เช่น ใบเสร็จแสดงค่ารักษาพยาบาล ใบแจ้งความเสียหายของรถในกรณีประสบอุบัติเหตุ  และเอกสารยืนยันตัวตนต่างๆ ซึ่งเราสามารถสอบถามกับทางประกันได้ครับว่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว)

ค่าเสียหายเบื้องต้นตามกรมธรรม์พ.ร.บ. : ภายใน 7 วันทำการ
ค่ารักษาพยาบาล : ภายใน 7 วันทำการ
ค่าเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์ กรณีลูกค้าสำรองจ่าย : ภายใน 15 วันทำการ

 สำหรับใครที่สนใจจะสมัครสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์  สามารถสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ที่เว็บไซต์  www.srikrungmentor.com  หรือแอดไลน์มาที่  @srikrungmentor  เพียงกดเพิ่มเพื่อนที่  https://lin.ee/5hl2T56  หรือติดต่อสมัครสมาชิกศรีกรุงสาขาปทุมธานี ดีดีศูนย์รวมประกันภัย  รังสิตคลองสาม 
โทร080-2951830 / 080-2956052 /061-8235619

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้