กรมการขนส่งทางบก ปรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ

471 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมการขนส่งทางบก ปรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ

กรมการขนส่งทางบก ปรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ ห้ามออกนอกเคหสถาน ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) สอดคล้องตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามระดับพื้นที่สถานการณ์ให้สอดคล้องกับการระบาดและรองรับแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 5 จังหวัด โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังคงห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า โดยให้มีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) ปฏิบัติดังนี้ 

การให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางระหว่างจังหวัด เส้นทางหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 1 หมวด 4 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดการขนส่งสินค้าในระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า โดยจัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้า และการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้าเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว แต่ผู้ประกอบการขนส่งยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณะสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถสาธารณะ โดยเฉพาะมาตรการการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารและผู้ขับรถ การระบายอากาศภายในตัวรถในระหว่างการเดินทาง และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้